Klubbens styrelse

Ordförande:
Lars Baron

Kassör:
Anna Johansson

Ledamoter:
Magnus Svensson
Pierre Vilhelmsson
Hans Cronheim
Pär Mårtensson
Ingela Norell

Suppleanter:
Ing-Marie Neinhart
Felix Ericson

 

Klubben för alla, proffs, glada amatörer, unga som gamla.