Regelverk för
Halmstad minigolf klubb!

Regelverk för i Halmstad Minigolf Klubb arrangerat spel.

Uppdaterade regler från årsmötet 23/3-2024 kommer uppdateras här.

Uppdaterade vid 2023 års stämma.

Reglerna för Silverspiken är uppdaterade inför säsongen 2023/2024.

Allmänna regler

För att få delta i tävlingar som arrangeras av HMGK gäller att medlemskap är betalt. Man måste även vara närvarande då lottning sker eller om annan utsatt tid gäller. Krävs föranmälan skall denna vara tävlingsledare tillhanda vi utsatt tid. Det är inte tillåtet att röka under pågående runda, röker man mellan rundor skall detta göras på anvisad plats och man får inte orsaka väntan eller störning för de andra som deltar i arrangemanget. Mobiltelefon skall vara ljudlös och användas bara i nödfall. Måste man föra ett samtal i telefon eller med annan person under spelat får detta inte innebära att andra spelare får vänta, man talar om för sina medtävlare att man kliver av rundan/tävlingen för att viktigare saker kom i mellan. Undantag kan göras om någon måste vara nåbar. Man meddelar detta innan tävlingen. Man skall inte störa andra genom att stå för nära, skugga utslag eller annan del av banan. Man bör heller inte tilltala den som slår annat än att uppmärksamma denne på att något är fel på banan till exempel. Det är tillåtet att när som helst att kliva av en runda/tävling, man talar om orsaken för medtävlande och utgår från gruppen eventuella resultat stryks för den som kliver av. Om någon misstror protokollet skall en gemensam kontroll ske inom gruppen. Finns tvister som inte kan lösas inom gruppen får man vända sig till styrelsen efter tävlingen är avslutad. Vid oavgjord tävling tillämpas avgörande enligt regler för respektive tävling.

Sudden regler: lottning av vem som börjar, varje spelare väljer varsin bana där man börjar. Är det inte avgjort efter 1 omgång väljer man varsin ny bana tills det är avgjort. Vid fler än 2 spelare se bilaga 7.

Som medlem har man rätt till rabatterat pris på spel. Det krävs dock att man betalt medlemsavgift samt att man är aktiv i tävlingsspelet som HMGK arrangerar.

Allmänna rekommendationer 

Man skall som medlen i HMGK alltid visa respekt mot sin motståndare. Det bör inte ske att man jublar, skrattar eller uttalar hån mot spelare som missat ett slag. Detta gäller alltid då inte alla tycker det är ok, eller kanske kan ta illa upp. Det är heller inte någon bra idé att påpeka för någon att det inte gick så bra på en speciell bana vid något tidigare tillfälle. För övrigt gäller sunt förnuft i alla situationer, vi är ju här för att ha trevligt.

 

Bilagor till Spelregler

Spelregler som är generella för alla tävlingar.

Bilaga 1. Tio i topp.

Bilaga 2. Klubbmästerskap.

Bilaga 3. Cupspel.

Bilaga 4. Augustimästaren.

Bilaga 5. Snittävlingen.

Bilaga 6. Närmast hål.

Bilaga 7. Sudden och Mästerskapsbana.

Bilaga 8. LEOs Minne.

Bilaga 9. Gyllene Spiken.

Bilaga 10. Lottschema för Cupspel.

Bilaga 11. Mix kickoff (inomhus.)

Bilaga 12. Lussebullen. (inomhus.)

Bilaga 13. Maratongolfen. (inne och ute)

Bilaga 14. Spik och 50slag tävling. (inne och ute)

Bilaga 15. Tio i topp-final (inomhus.)

Bilaga 16. Mixcup avslutning (inomhus.)

Bilaga 17. Bästboll.

Bilaga 18. Silverspiken.

 

Spelregler som är generella för alla tävlingar.

 • Spelare får använda sig av olika klubbor under en runda.
 • Spelare får inte byta boll under en runda. Däremot mellan rundorna i samma tävling får man byta boll.
  Endast bollar köpta på japans golfbana är tillåtna.
 • Först hindret måste passeras med max 7 slag.
  Annars bestraffas man med 3 extra slag. 10 slag.
  (Finns något undantag se bangränser).
 • Maximalt antal slag per bana är 10 slag.
 • Hamnar bollen utanför banan bestraffas man med ett straffslag, och bollen spelas från det ställe bollen åkte ut under förutsättning att man passerat första hindret. Sker det i en backe läggs bollen på första ställe så långt från hålet det går, på spelbar plats.
 • Pliktslag för boll som hamnar utanför bana utdelas alltid hur än och konstig situationen är. Dock inte om någon annan spelare/person orsakar detta.
 • Boll som stannar mot sargkant får flyttas ut 1 klubb blads längd.
 • Boll som stannar mot hinder får flyttas till spelbar plats, max 2 klubb blads längd.
 • Om dropp punkt finns skall man använda den.
 • Boll som stannar i mattskarv får flyttas fram så nära skarven som möjligt. Om matt kanten är upphöjd får man flytta fram två klubb blad. Finns en upphöjning i banan bakom bollen räknas detta som ett hinder och flyttas enligt ovan. Finns droppunkt skall den användas. Finns det 2 droppunkter väljer man fritt vilken. Finns fler än 2 väljer man den som är närmast bollen. Är droppmarkeringen på sarg, flyttar man fram bollen rakt fram till markering.
 • Man får inte gränsla banan när man slår.
 • Man får inte trampa på banor, sargar eller hinder.
 • Man får inte gå över banan. (gäller bara utomhus)
 • Boll som inte passerat gränsen för första hindret spelas om från utslagsplattan. Hela bollen skall ha passerat gränsen. Detta gäller även om bollen passerat och rullat tillbaka in i hindret igen.
 • Boll får placeras fritt på utslagsplattan vid utslag.
 • Boll som ändrar riktning av skräp eller annat på banan räknas.
 • Varje spelare bör kontrollera banan innan man spelar ut och avlägsna skräp.
 • Spelare får däremot inte skrapa bort vatten under tävling där skrapning av banor inte ingår.
 • Protokoll skrivning bör ske växelvis mellan spelare i gruppen. Utomstående protokollförare är tillåtet om alla är överens om detta. Även kan gruppen besluta att en i gruppen skriver. Protokoll skall signeras efter tävling av någon i gruppen.
 • Man får inte spela ut boll, förrän spelaren innan tagit upp sin boll och lämnat banan. Man får dock lägga ner sin boll på utslags plattan, förutsatt man inte stör spelet.
 • Pliktslag utdelas vid följande händelser. (1 slag)
 • Om boll hamnar utanför banan. Gäller ej utslagsänden. (1 slag)
 • Om spelare gör utslag innan föregående spelare tagit upp boll ur hålet. (1 slag)
 • Om spelare går över banan eller trampar på sarg eller bana. (inomhus får man dock kliva över banan om det behövs, för att ej störa någon annan). (1 slag)
 • Slag med klubba på bana, sargar eller hinder i frustration. Man beslutar inom gruppen huruvida det skett medvetet eller om man tappat klubban (1 slag)

 

Bilaga 1.

Tio i topp

För att få delta i tio i topp spel krävs att man har löst medlemskap. Dispens ges för ny medlem 1 gång samt för tidigare medlemmar, (gäller första tävlingen på säsongen). Tävlingen spelas varje lördag under säsongen med start kl. 10.00. lottning sker kl. 09.50. Undantaget är midsommardagen då inget spel sker. Spelare avlägger tävlingsavgift till utsedd ledare innan spelet börjar. Deltagarna delas upp i grupper om 3 eller 4 efter lottning. Man räknar uppifrån tavlan och har alltid 4 grupperna överst. Alla tävlingsregler och rekommendationer gäller här. För att kvalificera sig till A finalen som skall bestå av minst 12 st. spelare och spelas näst sista lördagen på säsongen krävs att man vinner en deltävling. Finns det inte 12 st. segrare fyller vi på efter snittlistan till 12. Skulle det finnas 2 eller fler som är exakt lika på sista snittet kommer alla dessa med. Resterande som spelat minst 3 tävlingar kvalificerar sig till B final. Seger i A-final ger även plats till nästa säsongs Final.

Finalspel avgörs i bäst sammanlagt resultat efter 5 rundor. Alla spelar de första 3 rundorna därefter spelar de som har de 6 bästa resultatet återstående 2 rundor. Finns fler med 6: e resultat går dessa vidare. De 2 sista rundorna spelas av de 6 bästa resultaten. Vid fler än 6 spelar man vidare 9 banor och 9 banor. Är det fortfarande fler än 6 kvar när 18 hål är kvar faller man bort vid missad bana.

Runda 1, 2 och 3 spelas efter lottning gamla, nya samt mästerskapsrundan.

Runda 4 och 5 spelas omvänd ledare gamla samt nya. Dessa spelas i 2 grupper om 3 spelare, efter runda 4 regleras ordningen. Vid lika slutresultat sudden enligt allmänna regler.

Pris deltävling. Tennkopp med inskription skänkta av Japans golfbana.

Priser i A-final till 1:an (+ vandringspris) 2:an och 3:an.

Priser i B-final till 1:an (+ vandringspris) 2:an och 3:an.

Segrare i finalen är direktkvalificerad till nästa final utomhus som regerande mästare.

Finalspelet är kostnadsfritt Japans golfbana bjuder på detta.

 

Bilaga 2

Klubbmästerskap.

För att få delta i klubbmästerskap krävs att man har löst medlemskap. Tävlingen spelas sista lördag under säsongen med start kl. 10.00. lottning sker 09.50. Deltagarna delas upp i grupper om 3 eller 4 efter lottning. Man räknar uppifrån tavlan och har alltid 4 grupperna överst. Alla tävlingsregler och rekommendationer gäller här. Mästerskapet avgörs i bäst sammanlagt resultat efter 5 rundor. Alla spelar de första 3 rundorna därefter spelar de som har de 8 bästa resultatet återstående 2 rundor. Finns fler med 8:de resultat går dessa vidare. Runda 1, 2 och 3 spelas efter lottning Gamla, Nya samt mästerskaps runda. Runda 4 och 5 spelas omvänd ledare i 2 grupper, spelordning justeras efter runda 4. Man spelar gamla samt nya banan. Vid lika slutresultat sudden enligt allmänna regler.

Tävlingen är kostnadsfri klubben står för spelavgifter.

Pris till 1:an (+ vandringspris) samt ner till 6:e placering

 

Bilaga 3.

Singel Cup

För att få delta i cupspel krävs att man har löst medlemskap. Tävlingen arrangeras enligt spelschema under säsongen med start kl. 10.00. lottning sker 09.50. Om inte annan tid angivits. Alla tävlingsregler och rekommendationer gäller här. Indelning och lottning sker enligt cup spelplanering.

Tävlingsavgift betalas innan tävlingsstart.

För tävlande som åkt ut ur tävlingen är det tillåtet att fortsätta spel på banorna så länge tävlingen pågår.

Cup spelplanering huvudturneringen skall bestå i 8, 16 eller 32 spelare. Är vi ojämnt antal delas grupper upp enligt cuplottnings schema se bilaga 8. Varje spelomgång går över 2 rundor där sammanlagt resultat räknas, spelare som står överst börjar första rundan. Se på lottningen vilken bana som gäller.  Vid lika sudden. Övre spelare börjar. I övrigt följ regler för sudden. Finalen spelas mästerskaps runda. Vid lika sudden, endast mästerskapsbanor får väljas.

Priser:

Singel cup pris till 1:an och 2:an samt vandringspokal till segraren.

Mix cup. Pris till segrande par och 2: orna.

 

Bilaga 4.

Augustimästaren

För att få delta i augustimästaren krävs att man har löst medlemskap. Tävlingen arrangeras enligt spelschema under säsongen med start kl. 10.00. lottning sker 09.50. Om inte annan tid angivits. Alla tävlingsregler och rekommendationer gäller här. Indelning och lottning sker enligt cup spelplanering. Tävlingsavgift betalas innan tävlingsstart.

Augustimästaren spelas i så kallat banspel där man räknar bana för bana. Vinner man hålet får man 1 poäng vid lika inga poäng. Man spelar 2 rundor per omgång först gamla sedan nya. Man spelar tills någon spelare uppnått ointagligt antal poäng. Spelare som står överst i cup planen börjar på bana 1 sedan växlar man för varje bana. Vid runda 2 byter man ordning så spelare som började på gamla spelar sist. Är man 3 i bollen kör man i ett rullande schema. Är man 3 i bollen delas poäng ut till segraren på hålet, kan vara 2 som får poäng på en bana ex. 2 spikar och en slår en 2:a, här spelar man tills sista deltagare i gruppen inte kan ta sig förbi någon av de andra, två i gruppen går vidare till nästa omgång.

 

Bilaga 5.

Snitt tävlingen

Årets snitt baseras på resultat från tio i topp deltävlingarna. Man räknar resultatet av de 8 personligt bästa omgångarna. Det krävs även att man spelat 8 tävlingar för att kunna få ett godkänt resultat. Skulle två eller fler spelare hamna på samma slutresultat dvs samma snitt och samma antal slag. Räknas lägsta tio i topp resultat. Är detta lika lägsta runda av de 8 resterande resultat som ingår.

 

Bilaga 6.

Närmast hål

Spelordning lottas. Spelare 1 börjar på det första hålet och spelar sist på nästa, så löper det på hela tävlingen. Slår spelare bollen i hål eller blir knuffad i får man plocka upp bollen och får inga poäng. När alla spelat sin boll får spelare som ligger närmast 10 poäng nästa 9 poäng osv till 10an som får 1 poäng. Bedöms 2 el flera bollar lika, delar de på poängen eventuellt udda poäng stryks. Är spelare inte på plats när man står på tur stryks man från hålet och får inga poäng. Varje spelare håller själv ordning på efter vem man spelar. Protokollskrivaren, kan var flera, håller ordning på vem som börjar på hålet.
Spelet kan delas upp i fler grupper beroende på hur många vi är. Detta beslutas vid tävlingens start.
Även hur många hål som skall spelas bestäms innan start.
Hål som spelas är:
Gamla banan: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16,17.
Nya banan: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15,16.

 

Bilaga 7.

Sudden

Lottning av vem som börjar, varje spelare väljer 1 bana där man börjar. Är det inte avgjort efter 1 omgång väljer man varsin ny bana tills det är avgjort. Är man fler än 2 i sudden faller alltid den som förlorar bort efter varje spelat hål. Man spelar hålen i mästerskapsbanan i ordning tills en segrare är klar.

 

 

Mästerskapsbana.

Gamla banan

3,4,6,9,11,12,14,15,17

Nya banan

1,3,5,7,11,13,14,16,17

Inomhus 9 hål spelas en gång

2,5,6,9,11,13,15,16,17

 

Bilaga 8.

LEOs minne

Tävlingen går ut på att härma den rad som Leonard hade den dag han satte rekordet. Spelas endast på den gamla banan.

Spelet går till så här:

Man lottar grupper med 4 st spelare i varje. Skulle det bli ojämnt i sista grupp reglerar man till 3 alt fler 3 grupper räknat från slutet. Grupperna har ingen betydelse för spelet. Man spelar i den ordning man blir lottad hela omgången.

Alla spelar 2 rundor. Här efter räknas poäng och de 8 lägsta resultaten går vidare för finalspel. Finns det fler med sista resultat går dessa vidare.

Man lottar nya 4 grupper som spelar ytterligare 1 runda. Här efter sammanställer man resultatet för alla 3 rundorna. De 2 som har lägst poäng spelar final om 1:a och 2:a plats.  3:an och 4:an spelar om 3: dje plats. Skulle det vara 2 eller fler spelare med 2:dra resultat spelas bara 1 grupp för att göra upp om placeringarna. Blir det 2 grupper och fler resultat som 4:a, går alla 4:or vidare. Denna grupp spelar om 3:dje plats.

Inför final rundorna/rundan nollställs resultatet och minst poäng i finalrundan vinner. Vid lika spelas utslagning enligt följande. Man startar på bana 1 och spelar enligt idealresultatet till någon misslyckas då är det avgjort. Misslyckas båda (eventuellt fler) går man vidare till bana 2 osv. tills bara segraren är kvar.

Poängräkning.

Man får slå max 5 slag per bana. Inga straffslag räknas om man uppnår 5 slag. Slår man lika med idealresultatet för banan får man -1. För varje fel från idealresultatet räknar man +1 slag.

Exempel: Är idealresultatet 2 och man slår 1 får man +1. Likaså om man slår 3 blir det +1. Träffar man däremot resultatet får man -1. I detta exempel blir max slag +3 slag.

 

Bilaga 9.

Gyllene Spiken

Tävlingen går ut på att under ordinarie Tio i topp omgångar under en säsong spika så många som möjligt av alla 36 hålen.

Efter varje omgång fyller Anna i spikarna och lägger ut lista på hemsidan.

Tävlingen vinns av den spelare som har flest spikade hål när sista tio i topp är spelad. (Finalspelet räknas inte)

Skulle fler än en spelar hamna på samma antal kommer dessa att göra upp i en final så går till på följande vis.

Varje spelare väljer 5st valfria banor som hen tror sig kunna spika. Är det lika efter dessa väljer hen 3 nya. Fortfarande lika väljer hen 2 nya banor. Om det inte är avgjort här väljer hen en bana i taget tills det är avgjort.

Spelare i finalen spelar bara de banor man valt, och motståndaren väljer sina.

Man får inte välja samma bana som man spelat tidigare under finalspelet.

 

Bilaga 10

Cup lottning

Finns på särskilt dokument.

 

Bilaga 11.

Mix kickoff inomhus

Man spelar i 2 manna lag. Indelning sker efter snittlistan för den gångna utomhus säsongen. Vi delar snittlistan i 2 delar övre och undre från dessa grupper lottas paren ihop. Alla spelar en runda med sin lagkompis. De 4 bästa resultaten går till semifinal. Skulle det finnas mer en ett 4:de resultat räknar man spikar, flest går vidare, fortfarande lika räknas flest 2:or osv. Går det ej att avgöra tillämpas lottning. I finalspelet delar man indelningen så att lagen spelar lag 1, lag 2, lag 1, lag 2 på bana 1. På bana 2 byter man så lag 2 spelar först osv. Lagen bestämmer själv inbördes spelordning men gäller för hela rundan. Bäst sammanlagt resultat går till final.

Resterande lag spelar B-final. 1 runda där bäst resultat vinner. Vid lika gäller flest spikar på denna runda. Ej avgjort 2: or osv.

Pris till finallagen.

 

Bilaga 12

Lussebullen

Tävlingen startar med att vi spelar en tio i topp. Efter resultaten sätts lagen samman efter de resultat man fått i tio i topp tävlingen. Övre fältet lottas ihop med det undre fältet. Lagen möts sedan i en semifinal över 10 banor. En grupp börjar på bana 1 och en grupp på bana 7. Man slår vartannat slag inom laget. Bäst resultat i vardera gruppen spelar final. 18 banor.

 

Bilaga 13

Maratongolf

Tanken med denna tävling är att alla skall få känna på att spela 5 rundor. Vi skall även göra denna tävling till ett trevligt samkväm med något att äta efter 3 rundor. Vi spelar 5 rundor. (ute ga, nya, mästerskap ga, nya) resultaten av de 3 bästa rundorna ger seger. Man måste dock utomhus räkna 1 på gamla 1 på nya samt mästerskap. Man har rätt att hoppa av efter 3 rundor då räknas de 3 man spelat. Inomhus spelas 2 rundor, sedan spelar man mästerskap 2 ggr. Avslutas med 2 ordinarie rundor.

Vid lika sudden.

 

Bilaga 14

Spik tävling och 50 slag

Tävlingen går ut på att komma så långt som möjligt på 50 slag. Är det fler spelare kvar på sista banan och slagen är slut räknas vinnare efter där bollen stannat och närmast hål. Då grupperna kommit olika långt bör den som har chans att vinna låta bollen ligga kvar om mätning behövs. Går det inte att avgöra spelas sudden. Spik tävlingen gäller under runda 1 flest spik vinner. Skulle det vara lika mellan flera spelare vinner den som gör första spiken på runda 2. Skulle det fortfarande vara lika nästa spik osv.

 

Bilaga 15

Tio i topp final inomhus

För att kvalificera sig till A-final krävs en tio i topp vinst, samt regerande mästare. Det skall var minst 9 spelare i finalen. Vi fyller på med snittlistan om det behövs.

För att kvalificera sig till B-final kravs att man deltagit minst 3 tio i topp tävlingar.

Spelordning lottas till lämpligt stora grupper. Spelordning enligt lottning. Tävlingen går över 2 rundor samt 9 utvalda mästerskaps hål. Man spelar en runda sedan de 9 hålen och avslutar med en hel runda. Utvalda hål är 2, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, & 17. Vid lika sudden. Pris till 1: a,2: a och 3: a i både A och B final.

Seger i A-final ger även en plats i nästa A-final inomhus.

 

Bilaga 16

Mix cup inomhus avslutning

Tävlingen spelas i lag om 2 spelare. Man slår vart annat slag hela tävlingen. Laget bestämmer själv vem som slår ut på bana 1. Man använder samma boll under hålet som spelas, man får byta boll mellan hålen om man önskar, men inte på samma hål som spelas. Tävlingen går under 2 rundor där de 3 bästa resultaten går till final. Finns fler på 3:dje plats går dessa till final. Finalen spelas över 1 runda. Vid lika tillämpas sudden. Uppdelning av lagen går till som så att man utifrån gällande snittlista delas i en övre och undre halva. Dessa 2 grupper lottas sedan ihop till lag om 2 spelare. Vid ojämnt antal delas några grupper in i 3 spelare.

Pris till de 3 första lagen

 

Bilaga 17.

Bästboll

Två spelare möter två andra spelare över 36 hål. Final spelas över 18 hål. Alla spelar med sin egen boll och den lägsta scoren på varje hål räknas. Spikar ena personen i laget och den andra gör en tvåa är det spiken som skrivs i protokollet.

Lottning sker från gällande snittlista. (Kanske tidigare års lista beroende på när tävlingen spelas?) Snittlistan delas på mitten och övre halvan lottas ihop med undre halvan.

Spelordning

Lag 1 spelare 1 börjar följt av lag 2 spelare 1 sen lag 1 spelare 2 och lag 2 spelare 2. Om det inte går att få ett lägre resultat på hålet behöver inte spelare 2 spela ut. Nästa hål börjar lag 1 spelare 2 följt av lag 2 spelare 2 sen lag 1 spelare 1 och lag 2 spelare 1.

Vid ojämnt antal spelare får laget bestå av tre spelare men endast två spelare spelar varje hål. Ett rullande schema tillämpas.  Ex. Lag 1 spelare 1 och 2 spelar första hålet. Nästa hål spelas av spelare 2 och 3. Nästa hål spelas av spelare 3 och 1 osv. En spelare i laget kommer alltså stå över hålet.

Vid lika resultat efter 36 hål gäller sudden enligt allmänna regler. Lottning sker om vilket lag som börjar välja hål. Vem i laget som börjar spela bestäms inom laget.

Final

Final spelas över en runda på mästerskapsbanan. Vid lika resultat gäller sudden.

Pris utgår till 1:or och 2:or

 

Bilaga 18.

SILVERSPIKEN (Gäller bara inomhusspelet)

Silverspiken är vår spiktävling inomhus. Tävlingen löper över hela säsongen och segrare blir den som spikat flest banor. När man lyckats spika alla 18 banor börjar man om på nytt och sammanlagt flest spik vinner. När man fyllt de första 18 banorna får man först börja räkna på nytt först när nästa runda påbörjas. Det spelar ingen roll när spikarna görs utan det är det sammanlagda antalet som räknas efter sista tio i topp inne. Skulle fler än en spelar hamna på samma antal kommer dessa att göra upp i en final så går till på följande vis: Varje spelare väljer 5 valfria banor som hen tror sig kunna spika. Är det lika efter dessa väljer hen 3 nya. Fortfarande lika väljer hen 2 nya banor. Om det inte är avgjort här väljer hen en bana i taget tills det är avgjort. Spelare i finalen spelar bara de banor man valt, och motståndaren väljer sina. Man får inte välja samma bana som man spelat tidigare under finalspelet.

Tävlingsledare Magnus Svensson

 

Klubben för alla, proffs, glada amatörer, unga som gamla.